Hållbarhet

Miljöåtagande - hållbar keramik


Hållbar tillväxt är en prioritet för oss på CARSTEN HAVEN STHLM. Ansträngningen att minimera vår påverkan på miljön under produktion är (och kommer alltid att vara) ett uppdrag som ständigt utvecklas.

Vi är fast beslutna att skydda miljön dagligen och inte orsaka onödiga skador, vare sig genom de resurser vi använder eller genom de produkter vi tillverkar.

Denna princip materialiseras i två delar:


Hållbar produkt

 • Våra produkter är ekologiska, återanvändbara och återvinningsbara
 • Användningen av naturliga och lokala råvaror höjer kvalitetsstandarderna för våra produkter och minimerar vårt ekologiska fotavtryck
 • Våra produkter tillverkas med en hög andel återvunna material (leror och glasyrer), vilket minskar kapital-, energi- och naturresurserna
 • Miljövänligt el-ugnsystem med hög temperatur som minskar energiförbrukningen och gasutsläppen till atmosfären
 • Specialprojekt som ECO-GRÉS® förstärker det ständiga engagemanget för utveckling av 100% ekologiska produkter


Hållbar industri

 • Tekniskt avancerade och energieffektiva anläggningar
 • Effektiva och innovativa energikällor
 • Användning av solpaneler
 • Avfallshantering och återvinning
 • Eget reningsverk och miljögenomtänkta metoder för att minska vattenförbrukning
 • Användning av återvunnen och återvinningsbar förpackning
 • Sedan 2007 avfallshanteringssystem för Sociedade Ponto VerdeCarsten Haven Sörensen

CARSTEN HAVEN STHLM AB